TIPVA

Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijos (TIPVA) misija – telkti verslo, mokslo, valdžios ir visuomenės atstovus bendroms iniciatyvoms skatinančioms tvarią inovacijų plėtrą. Svarbiausi asociacijos veiklos tikslai - skatinti inovacijų plėtrą bei stiprinti bendradarbiavimą tarp inovacijų sistemos dalyvių – verslo, mokslo, valdžios, visuomenės.